Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
 • Nabór na stanowisko główny księgowy
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Rejestry, ewidencje
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Menu podmiotowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • PRACA   \  OGłOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU SEKRETARKI - WYNIK PROCESU NABORU Z DN 11.06.2018 R.

    Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r.

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki ds. kadrowych  z dn. 22.05.2018r.

  Wynik procesu naboru


  W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych, została wybrana Pani Małgorzata Świergocka, zamieszkała w Warszawie.

  Pani Małgorzata Świergocka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarki ds. kadrowych oraz doświadczeniem wystarczającym do  prawidłowego realizowania powierzonych obowiązków.
  Wynik procesu naboru ogłoszono 11.06.2018 r.

    udostępnił Łukasz Woźniak dnia 2018-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra