Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Nabór na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych
 • Referent - Wynik procesu naboru
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Rejestry, ewidencje
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Menu podmiotowe
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • STATUT
 • Kontakt
 • Osoby funkcyjne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PRZEDMIOTOWE   \  REGULAMIN ZFŚS

    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

    

   

  w Medycznej Szkole Policealnej nr 3

  w Warszawie ul. Hoża 88

   

   

  Podstawa prawna:

   

  1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z późn. zm.),

  2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854  z późn. zm.),

   

  3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 i z 1995r. Nr19, poz.94 z 1997r. Nr134, poz.889 z późn. zm.),

  4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta nauczyciela (Dz.U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

  5) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

  6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)


   

   

   

   

   

  Rozdział I.

   

  Postanowienia ogólne

   

  § 1

   

  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem  opracowuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (komisja socjalna lub zakładowymi organizacjami związkowymi jeśli zostaną zawiązane).

   

  1. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.

   

  1. Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia. Nie korzystanie z niego nie uprawnia pracownika do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów i kierowania roszczeń do innych osób i instytucji prawnych.

   

  § 2

   

  1. Za administrowanie Funduszem i realizację regulaminu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

   

  1. Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Komisją Socjalną (lub jeśli powstaną, z przedstawicielami związków zawodowych działających w szkole) (patrz § 7  regulaminu)  

   

  1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest Regulamin i „Roczny plan finansowy”. (patrz § 8 regulaminu) 

   

  1. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

   


  Lista załączników
  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2010
    udostępnił Dyr. Szkoły dnia 2010-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra