Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
 • Nabór na stanowisko główny księgowy
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PRZEDMIOTOWE   \  REJESTRY, EWIDENCJE

    Rejestry i Ewidencje

                             Rejestry, ewidencje

  Wykaz prowadzonych przez Medyczną Szkołę Policealną Nr 3 rejestrów, ewidencji

  1. Księga ewidencji słuchaczy ? wydział techniki dentystycznej i higieny stomatologicznej

  2. Księga wydanych zaświadczeń.

  3. Księga wydanych Legitymacji.

  4. Księga kontroli.

  5 Księga wydanych świadectw i dyplomów.

  6. Księga wydanych indeksów

  8. Księga zarządzeń.

  9. Protokoły Rad Pedagogicznych.

  10. Dziennik korespondencji.

  11. Księga archiwalna pracowników

  12. Księgi druków ścisłego zarachowania.

  13. Księga budynków.

  14. Teczka BHP wypadki uczniów, pracowników.

  15. Rejestr dokumentów archiwalnych.

  16. Księgi inwentarzowe.

  17. Księgi księgozbiorów.

  18. Rejestr kaset video, płyt, dvd.

  19. Raporty księgowe.

  20. Bilans obrotów i sald.

  21. Zestawienie obrotów, stanów i sald.

  22. Zestawienia miesięcznych obrotów materiałowych.

  23. Zestawienia środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

  24. Kartoteki materiałowe ilościowe.

  25. Kartoteki wynagrodzeń.

  26. Rejestr zawartych umów o roboty budowlane.

  27. Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

  28. Zbiór kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

    udostępnił Dyrekcja Szkoły dnia 2007-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra