Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Referent - Styczeń 2018
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • STATUT
 • Kontakt
 • Osoby funkcyjne
 • Menu przedmiotowe
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Rejestry, ewidencje
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PRZEDMIOTOWE   \  REJESTRY, EWIDENCJE

    Rejestry i Ewidencje

                             Rejestry, ewidencje

  Wykaz prowadzonych przez Medyczną Szkołę Policealną Nr 3 rejestrów, ewidencji

  1. Księga ewidencji słuchaczy ? wydział techniki dentystycznej i higieny stomatologicznej

  2. Księga wydanych zaświadczeń.

  3. Księga wydanych Legitymacji.

  4. Księga kontroli.

  5 Księga wydanych świadectw i dyplomów.

  6. Księga wydanych indeksów

  8. Księga zarządzeń.

  9. Protokoły Rad Pedagogicznych.

  10. Dziennik korespondencji.

  11. Księga archiwalna pracowników

  12. Księgi druków ścisłego zarachowania.

  13. Księga budynków.

  14. Teczka BHP wypadki uczniów, pracowników.

  15. Rejestr dokumentów archiwalnych.

  16. Księgi inwentarzowe.

  17. Księgi księgozbiorów.

  18. Rejestr kaset video, płyt, dvd.

  19. Raporty księgowe.

  20. Bilans obrotów i sald.

  21. Zestawienie obrotów, stanów i sald.

  22. Zestawienia miesięcznych obrotów materiałowych.

  23. Zestawienia środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

  24. Kartoteki materiałowe ilościowe.

  25. Kartoteki wynagrodzeń.

  26. Rejestr zawartych umów o roboty budowlane.

  27. Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

  28. Zbiór kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

    udostępnił Dyrekcja Szkoły dnia 2007-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra