Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
 • Nabór na stanowisko główny księgowy
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 •       -- Technik dentystyczny
        -- Higienistka Stomatologiczna
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • MENU PODMIOTOWE   \  ZESTAW SZKOLNYCH PLANóW NAUCZANIA

    Zestaw szkolnych planów nauczania


  Zestaw szkolnych planów nauczania:

  W Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie ul. Brzeska 12 jest prowadzona nauka w zawodach :

  • technik dentystyczny nr zawodu 321402
  • higienistka stomatologiczna nr zawodu 325102

  Realizowane są
  programy nauczania o strukturze przedmiotowej dla powyższych zawodów zatwierdzone do wprowadzenia uchwałami Rady Pedagogicznej:

  Technik dentystyczny:

  Uchwała nr 39/2011/2012 Rady Pedagogicznej z dn.30.08.2012

  program nauczania 321402/MSP3/TD/1/2012

  Higienistka Stomatologiczna:

  Uchwała nr 40/2011/2012 Rady Pedagogicznej z dn.30.08.2012  

  program nauczania 325102/MSP3/HS/2/2012

  plany nauczania dostosowane do ramowych planów nauczania i podstawy programowej kształcenia dla poszczególnych zawodów.

  Szkolny Plan Nauczania 321402/MSP3/TD/2012

  Szkolny Plan Nauczania 325102/MSP3/HS/2012


  Plany i programy nauczania zatwierdzane są corocznie wraz z Planem Pracy Szkoły na Radzie Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny.

  Dla MSP 3 po raz pierwszy wprowadzono powyższe programy i plany nauczania na Radzie Pedagogicznej 30.08.2012r.

  Szkolne plany nauczania: (oddzielnie w załącznikach)

  Statut : (oddzielnie w załączniku)

    udostępnił Dyrekcja Szkoły dnia 2014-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Technik dentystyczny
  2. Higienistka Stomatologiczna
  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra