Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
 • Nabór na stanowisko główny księgowy
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Przetargi
  Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZF¦S
 • Majatek
 • Rejestry, ewidencje
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Menu podmiotowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stron± BIP • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-11-20 10:37:59 publikacja: Regulamin Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych
  kategoria: Regulamin ZF¦S
  Dodanie zał±cznika

  2018-11-20 10:37:37 publikacja: Regulamin Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych
  kategoria: Regulamin ZF¦S
  Usunięcie zał±cznika

  2018-10-18 08:58:06 publikacja: Wykaz osób sprawuj±cych funkcje i ich kompetencje
  kategoria: Osoby funkcyjne
  Modyfikacja tre¶ci publikacji

  2018-08-23 15:31:40 publikacja: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
  kategoria: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-23 15:30:59 kategoria:Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r. Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:30:35 kategoria:Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r. Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:30:20 publikacja: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
  kategoria: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-23 15:28:28 publikacja: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy
  kategoria: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r.
  Dodanie publikacji

  2018-08-23 15:26:02 kategoria:Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r. Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:25:53 kategoria:Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 22.08.2018r. Dodanie kategorii

  2018-08-23 15:24:17 kategoria:Referent - Wynik procesu naboru Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:24:02 kategoria:Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r. Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:23:39 kategoria:Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:23:15 kategoria:Nabór na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych Modyfikacja kategorii

  2018-08-23 15:22:10 publikacja: Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r.
  kategoria: Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-23 15:21:48 publikacja: Nabóru na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych
  kategoria: Nabór na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-23 15:21:26 publikacja: Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r.
  kategoria: Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki - Wynik procesu naboru z dn 11.06.2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-23 15:21:12 publikacja: Ogłoszenie o wolnym stanowisku Sekretarki ds. kadrowych z dn. 22.05.2018r.
  kategoria: Nabór na stanowisko Sekretarki ds. kadrowych
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-08-07 18:26:35 publikacja: Nabór na stanowisko Główny Księgowy
  kategoria: Nabór na stanowisko Główny Księgowy
  Dodanie publikacji

  2018-08-07 18:20:40 kategoria:Nabór na stanowisko Główny Księgowy Dodanie kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35
  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra