Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2020-02-25 07:04:54 publikacja: Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
  kategoria: Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
  Dodanie publikacji

  2020-02-25 07:00:35 kategoria:Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020 Modyfikacja kategorii

  2020-02-25 07:00:28 kategoria:Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020 Modyfikacja kategorii

  2020-02-25 07:00:18 kategoria:Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020 Dodanie kategorii

  2020-02-05 14:07:54 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Modyfikacja stopki publikacji

  2020-02-05 14:07:52 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Usunięcie załącznika

  2020-02-05 14:07:36 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Modyfikacja stopki publikacji

  2020-02-05 14:07:28 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Modyfikacja stopki publikacji

  2020-02-05 14:07:26 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Dodanie załącznika

  2020-02-04 07:13:17 publikacja: Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
  kategoria: Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
  Dodanie publikacji

  2020-02-04 07:10:03 kategoria:Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej Dodanie kategorii

  2020-02-01 10:29:39 publikacja: Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
  kategoria: Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
  Dodanie publikacji

  2020-02-01 10:27:50 kategoria:Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020 Modyfikacja kategorii

  2020-02-01 10:27:39 kategoria:Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020 Dodanie kategorii

  2020-01-31 07:57:17 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Modyfikacja stopki publikacji

  2020-01-31 07:57:13 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Dodanie załącznika

  2020-01-31 07:56:40 publikacja: STATUT
  kategoria: STATUT
  Usunięcie załącznika

  2020-01-27 18:22:09 publikacja: Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
  kategoria: Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
  Dodanie publikacji

  2020-01-27 18:19:43 kategoria:Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020 Modyfikacja kategorii

  2020-01-27 18:18:18 kategoria:Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020 Modyfikacja kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44
  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra