Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Klauzula informacyjna
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • ZAMóWIENIA PUBLICZNE

  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Klauzula informacyjna
  2. Zakup i dostawa autoklawu medycznego
  3. Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
  4. Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
  5. Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
  6. Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
  7. Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
  8. Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
  9. Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
  10. Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
  11. Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
  12. Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
  13. Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
  14. Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra