Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
-->
Medyczna Szkola Policealna nr 3 w Warszawie; ul. Brzeska 12 strona główna
Praca
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 18.12.2019r.
 • Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy z dn. 25.11.2019r.
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy
 • Menu przedmiotowe
 • IOD
 • Klauzula informacyjna
 • Regulamin ZFŚS
 • Majatek
 • Regulamin Pracy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
 • Rejestry, ewidencje
 • Przetargi
  Menu podmiotowe
 • Spawozdania Finansowe
 • Osoby funkcyjne
 • Kontakt
 • STATUT
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Zestaw szkolnych planów nauczania
 • Zamówienia Publiczne
 • Klauzula informacyjna
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa pieca do wygrzewania pierścieni - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa 10 sztuk nożyków elektrycznych - Informacja o wyborze Wykonawcy
 • Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Informacja o wyborze Wykonawcy-Zakup i dostawa paralelometru jednoramiennego
 • Zakup i dostawa autoklawu medycznego
 • Okresowy przegląd i konserwacje: instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia dróg ewakuacji oraz głównego wyłącznika przeciwpożarowego
 • Informacja w sprawie zamiany terminów wykonania usługi - dotyczy postępowania nr 1/01/2020
 • Informacja o wyborze Wykonawcy - nr sprawy 1/01/2020
 • Okresowy przegląd i konserwacje: urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej
 • Informacja o wyborze Wykonawcy nr sprawy 1/02/2020
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • Strona internetowa szkoły
 • administracja stroną BIP • PRACA   \  PROTOKół Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STASNOWISKO GłóWNY KSIęGOWY Z DN. 22.08.2018R.

    Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stasnowisko Główny Księgowy

  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
  NA WOLNE STANOWISKO
  GŁÓWNY KSIĘGOWY


  w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie
  03-737 Warszawa ul. Brzeska 12


  Podstawa prawna:


  1. „Regulamin na stanowisko urzędnicze w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie .”
  2. Zarządzenie nr 29/2018 z dn. 06.08.2018 r Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie „W sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Główny Księgowy”.


  Lista załączników
  1. protokół księgowy II
    udostępnił Łukasz Woźniak dnia 2018-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Medycznej Szkoly Policealnej nr 3 w Warszawie v2.0 góra